Dagbladet Politiken
Rådhuspladsen 37
1785 København V
T/ +45 3311 8511
F/ +45 3315 4117
@/ chefredaktionen@pol.dk
Politiken.dk

Politiken


Dagbladet Politiken blev grundlagt 1. oktober 1884 af Viggo Hørup, Edvard Brandes og Hermann Meyer Bing. Viggo Hørup og Edvard Brandes havde sammen været redaktører af avisen Morgenbladet, og på Politiken videreførte de deres radikale holdninger, mens Hermann Meyer Bing bidrog med sin personlige formue. Oplaget var dengang 2.000 eksemplarer og prisen en femøre.

Politiken udspringer af en radikal, social-liberal tradition, og efter chefredaktør Viggo Hørups død i 1902 og et par år med Brandes i hjørneværelset, stod en anden mand på spring til at stå i spidsen for Politiken: Henrik Cavling (1858-1933). Manden, der med egne ord var på hat med spidserne og kammerat med bisserne. Cavling var chefredaktør fra 1905-1927.

Efter 65 års samarbejde brød avisen i 1970 de sidste bånd til partiet Det radikale Venstre, og siden har Politiken været fri og uafhængig af alle økonomiske og politiske interesser. For at understrege den fulde redaktionelle selvstændighed, blev der allerede i 1956 udarbejdet et ”manifest”, der fastslår Politiken-redaktionens uafhængighed af bestyrelsen.

Dagbladets chefredaktør udpeges af Politiken-Fonden, der ledes af en selvsupplerende styrelse, der har til opgave at værne om bladets redaktionelle uafhængighed.

Chefredaktionen består i dag af Bo Lidegaard (ansvarshavende chefredaktør) samt Anne Mette Svane og Lars Grarup. Politikens kommercielle ledelse består af direktør Roy Bruhn-Petersen.

Markedsposition
Politiken er et af Danmarks største dagblade, både på hverdage og i weekenden. Foruden politiken.dk driver Politiken en række sites, blandt andet IBYENTJEKPOLITIKEN TV og TUREN GÅR TIL

Politikens målgruppe er defineret som de moderne fællesskabsorienterede.

Antal ansatte
Per 31. maj 2013 er antallet af heltidsbeskæftigede medarbejdere opgjort til godt 400 personer. Heraf er godt 170 journalister. Politikens distribution samt trykkeri er udskilt i selvstændige selskaber. Ansatte i de to selskaber er derfor ikke medregnet i ovenstående tal, ligesom freelance-journalister, løst ansatte korrespondenter, bude med flere heller ikke er medregnet.

Indtægtsstruktur
Politiken er en abonnementsavis. Langt hovedparten – 93 pct. – af avisens oplag sælges til faste abonnenter. Resten sælges i løssalg. I maj 2013 introducerede avisen et abonnement på politiken.dk. Abonnementet betyder, at læseren har 25 gratis artikler til rådighed på politiken.dk. Hvis man vil læse mere, skal man tegne et abonnement. Cirka 30 pct. af Politikens indtægter stammer fra salg af annoncer. Annonceindtægterne bidrager til at sikre finansiel styrke, hvorved bladets redaktionelle niveau bevares og udbygges, ligesom avisens salgspris holdes nede.

Ejerforhold
Politiken er siden 1. januar 2003 blevet udgivet af JP/Politikens Hus A/S, der blandt andet også udgiver Morgenavisen Jyllands-Posten og Ekstra Bladet. Det hidtidige selskab, Aktieselskabet Dagbladet Politiken, blev samme dato omdannet til A/S Politiken Holding. JP/Politikens Hus er resultat af en fusion mellem Jyllands-Posten og Politikens Hus ved årsskiftet 2002/2003. En afgørende forudsætning for denne fusion var, at de tre aviser skulle fastholde deres ubetingede redaktionelle selvstændighed og særpræg. 

Samfundsengagement
Politiken er særligt kendt for sin kulturelle profil og deltager aktivt i understøttelsen af kulturelle og sportslige arrangementer som f.eks. det årlige Maraton i København, samt den årlige World Press Photo udstilling. Hertil kommer en række sponsorater til kulturelle arrangementer, som f.eks. Politikens Publikumspris i forbindelse med CPH PIX, CPH DOX, og Buster Filmfestival.

Prisuddelinger
FRIHEDSPRIS. Prisen er stiftet i 2007 på Herbert Pundiks 80 års fødselsdag. Den uddeles en gang om året til et menneske, som med personligt mod og uomtvistelig habitus har taget et fremtrædende ansvar i kampen for friheds- og fundamentale menneskerettigheder. Prisen på 100.000 kr. sponseres af Politiken-Fonden. Prisen uddeles 2007-2017. 

ÅRETS FUND. Årests Fund er Danmarks ældste idrætspris og er blevet uddelt siden 1929. Den uddeles en gang om året i december. Alle specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) inviteres til at indstille kandidater til kåringen af Årets Fund. Dommerkomiteen består af repræsentanter fra Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark, Politikens chefredaktion, Politikens sportsredaktion samt Politikens sportsredaktør. Alle indstillede kandidater præsenteres udførligt i Politiken, og de ti bedst placerede inviteres til en hyldest og festligholdelse i Politikens Hus på Rådhuspladsen i København.

EDVARD-PRISEN. Prisen er opkaldt efter en af Politikens grundlæggere, Edvard Brandes (1847-1931). Stiftet 1996. Uddeles en gang årligt på Edvard Brandes fødselsdag 21. oktober til multikunstneren, der formår at give sit stof profil og gennemslagskraft. Det være sig inden for journalistik, fotografi eller bladtegning. Prisen er på 10.000 kroner og ledsages af en Pontus Kjerrman skulptur.

HØRUP-PRISEN. Opkaldt efter en af Politikens grundlæggere Viggo
Hørup (1841-1902). Stiftet i 1992. Prisen gives til en skrivende medarbejder ved Politiken, der har gjort en særlig indsats i avisen i det forløbne år. Prisen er på 10.000 kroner, og prisuddelingen foregår i Kongens Have i København ved Hørup-statuen 22. maj på Hørups fødselsdag.

IBYEN-PRISEN
Stiftet 2008. Gives til steder eller personer, der ikke nødvendigvis gør meget for mange, men som ”tænder originale lys i en verden, hvor netop originalerne kan have trange kår”. En jury bestående af iBYENs redaktion og kendte navne fra byens restaurationsverden og natteliv nominerer fem i hver kategori. Herefter vælger Politikens læsere, hvem der skal løbe med priserne i de ti kategorier.

LITTERATURPRISEN. Politikens Litteraturpris er i høj grad læsernes pris. Prisen er på 250.000 kr. og vinderen findes via en afstemning blandt læserne. Prisen skal øge opmærksomheden om litterær kvalitet og blev første gang uddelt i 2013. Her var det forfatter Kim Leine der modtog prisen.

UNDERVISNINGSPRISEN. Politikens Undervisningspris blev stiftet I 2013 og er støttet af Lundbeckfonden. Undervisningsprisen hylder de lærere, der udfordrer og griber eleverne, får dem engageret og viser dem nye perspektiver. Dem, der lærer eleverne at lære. Måske for resten af livet. Førstepræmien er på75.000 kr., og lærere fra både grundskolen, gymnasiet og erhvervsuddannelserne kan indstilles til prisen. 
__

 


Bo Lidegaard
Ansvarshavende chefredaktør
f. 1958 / Cand.phil. i historie fra Københavns Universitet (1984) og dr.phil. (1997)
Ansat siden: 2011

Tidligere stillinger:
2011-
: ansvarshavende chefredaktør, Politiken
2007-11: departementsråd i Statsministeriet (chef for Klimasekretariat)
2005-07: departementsråd i Statsministeriet (chef for Udenrigsområdet)
2003-05: kontorchef i Udenrigsministeriet (Mellemøsten og Latinamerika)
2003: adjungeret professor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved Handelshøjskolen i København
2000-02: forskningsstipendiat ved Det Kongelige Bibliotek
1998-00: kulturråd og Danmarks faste repræsentant ved UNESCO
1997-00: ambassaderåd på ambassaden i Paris
1996-97: sekretær for Udenrigspolitisk Nævn
1994-96: forskningsstipendiat ved Retsvidenskabeligt Institut på Københavns Universitet
1990-94: fuldmægtig i Udenrigsministeriet
1987-90: ambassadesekretær ved FN-Missionen i Genève
1984-87: fuldmægtig i Udenrigsministeriet

bo.lidegaard@pol.dk