DATARETNINGSLINJER FOR ANNONCØRER HOS JP/POLITIKENS HUS


FORMÅL OG RAMME

Formålet med disse retningslinjer er er at regulere indsamlingen og brugen af ​​data fra digitale tjenester ejet af JP/Politikens Hus i annoncesammenhæng. Aftalen gælder for alle aktiviteter i forbindelse med placering af annoncer hos JP/Politikens Hus af annoncører, bureauer, tradingdesks eller anden tredjepart.

Når du som annoncør køber en annoncer hos JP/Politikens Hus er du ansvarlig for at overholde samt sikre i god tro, at dine relevante datterselskaber, kunder og/eller tjenesteudbydere overholder følgende vilkår og betingelser.

Koncernen har mulighed for at afvige fra dataretningslinjerne og kan indgå specifikke aftaler på ad hoc basis eksempelvis datadelingsaftaler. Koncernen opdaterer og ændrer løbende sine dataretningslinjer. Datoen for seneste opdatering af dataretningslinjerne er 28. november 2017.

 

Definitioner

 • "Performance data" indeholder data indsamlet under leveringen af ​​en annonce, der vedrører udførelsen eller resultatet af annoncer, der vises på digitale tjenester ejet  af JP/Politikens Hus, såsom antal visninger, klik på annoncer, konverteringer, assisteret trafik eller post-konvertering analyser
 • "Personlige data" indeholder alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person som defineret af EU persondataforordning 2016/679 af 27. april 2016
 • "JPPOL data" indeholder alle dataelementer eller segmenter, der stammer fra eller leveres af JP/Politikens Hus
 • "JPPOL bruger" betyder slutbruger af enhver digital tjeneste ejet af JP/Politikens Hus

 

GENERELLE BESTEMMELSER

JPPOL data og/eller data relateret til JPPOL brugere må udelukkende bruges med annonceformål på platforme ejet af JP/Politikens Hus. Det er ikke tilladt at indsamle, bruge, overføre eller på anden måde behandle sådanne oplysninger medmindre andet er aftalt gennem følgende aftaledokumenter, og hvor der er indhentet de fornødne samtykker fra brugerne, hvis krævet af relevant lovgivning:

 • Datadelingsaftale
 • Databehandleraftale
 • Content-dataaftalte
 • Andre specifikke dataaftaler mellem JP/Politikens Hus og tredje part

Enhver enhed involveret i dataindsamling eller involveret som naturligt led i reklameaktiviteter på JP/Politikens Hus skal overholde relevante retslige forpligtelser samt give klar, meningsfuld og tilgængelig information på deres egen hjemmeside, der beskriver deres dataindsamling og brug i praksis (fx igennem egen privatlivspolitik ).

 

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

 • Ved annoncering på JP/Politikens Hus medier må JPPOL brugers personlige data hverken indsamles, videregives eller på anden måde behandles, medmindre:
  • brugeren udtrykkeligt har afgivet personoplysninger efter eget frivillige valg (fx ved at udfylde en kontaktformular), og
  • den organisation, der indsamler data klart er tydeligt anførti annoncen.
 • IP-adresser opsamlet og brugt til geografisk målretning eller rapportering skal anonymiseres, så snart det er teknisk muligt i løbet af dataindsamlingsprocessen.

 

SEGMENTERING, PROFILERING OG TRACKING

 • Performance data må udelukkende indsamles og behandles med det formål at sammenligne, analysere og forbedre performance eller resultat af reklameaktiviteter.
 • Det er ikke tilladt at skabe, forbedre eller genbruge profiler, segmenter eller interessebaserede kategorier forbundet med eller relateret til
  • enhver JPPOL bruger som sådan,
  • enhver JPPOL brugers aktivitet på en digital tjeneste  ejet af JP/Politikens Hus,
  • enhver JPPOL data

Eksempel: 

Din virksomhed har en annoncekampagne på politiken.dk, og du har bedt os om at hjælpe dig med at målrette fra 30 til 40 år gamle brugere, der interesser sig for fitness-relateret indhold. Du må ikke supplere dine eksisterende profiler/segmenter/kategorier med oplysninger, såsom at disse er brugere af politiken.dk (JPPOL bruger som sådan), at de interesserer sig for fitness-relateret indhold (JPPOL brugers aktivitet), eller at de er 30 til 40 år (JPPOL data).

Data performance må anvendes til generelle kampagnerelaterede formål, men ikke til yderligere at segmentere, profilere eller målrette brugere. Du kan eksempelvis måle rækkevidde af brugere på websitet, antal annoncevisninger eller konvertering til at sammenligne performance på JP/Politikens Hus medier med andre domæner. Du må ikke supplere de eksisterende profiler/segmenter/kategorier med data som stammer fra JP/Politikens Hus, og du må ikke bruge performance data vedrørende individuelle brugere i kampagner for andre annoncører. Metoder til at optimere fordelingen af annonce er kun tilladt såfremt metoderne overholder disse principper.

Bemærk: Segmentering, profilering og/eller tracking udenfor medier ejet af JP/Politikens Hus, såsom destinationssider, er ikke underlagt  disse dataretningslinjer. Dog gælder oplysningspligt om at sådanne aktiviteter finder sted  i privatlivspolitik.

 

Targeting

 • JPPOL data må udelukkende anvendes med henblik på annoncering på digitale tjenester ejet af JP/Politikens Hus. Det er ikke tilladt at målrette eller genfinde JPPOL brugere på andre applikationer eller tjenester.

Eksempel: Din virksomhed kører en målrettet annoncekampagne på ekstrabladet.dk baseret på JPPOL data. Da kampagnen er baseret på JPPOL data, må du ikke bruge cookies eller lignende teknologier til at målrette/genkende den samme bruger på en anden hjemmeside/tjeneste.

 

BRUG AF UNIK IDENTIFIKATION

Det er ikke tilladt at koble unikke identifikationer (ID’er) med nogen JPPOL bruger eller JPPOL data, ligesom det ikke er tilladt at bruge eller dele data, som vil gøre en sådan kobling mulig, medmindre performance data er afhængig af indsamling og behandling af den unikke identifikation.

Eksempel: Din virksomhed har en annonce på jyllandsposten.dk hvor du genkender dine kunder baseret på en cookie du placerede sidste gang de besøgte din online hjemmeside eller med fingeraftryk teknikker. Du må ikke knytte det faktum, at brugeren er blevet målrettet igen på jyllandsposten.dk med din cookie, fingeraftryk eller kundedata. Unik identifikation, såsom cookies, kan anvendes til at optimere annoncefrekvens på tværs af en kampagne som en del af indsamling og behandling af performance data.

 

DATAOVERFØRSEL OG TREDJEPART

 • Det er ikke tilladt at distribuere JPPOL data til tredjepart, herunder adexchanges, dataindsamlings platforme eller andre systemer til andre formål end at afvikle annoncer og muliggøre databehandling som tilladt i denne aftale.
 • Tredjeparter, der er brugt som en del af reklameaktiviteter på digitale tjenester ejet af JP/Politikens Hus skal være behørigt informeret om denne aftale
 • JP/Politikens Hus skal informeres om tredjeparter, der er omfattet af disse retningslinjer.
 

OVERTRÆDELSE

Enhver overtrædelse af disse dataretningslinjer indebærer en væsentlig misligholdelse af forretningsbetingelserne mellem annoncøren/agent og JP/Politikens Hus. Ved væsentlig misligholdelse har JP/Politikens Hus ret til at opsige samarbejdet med øjebliklig virkning samt gøre brug af dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelser. JP/Politikens Hus kan også suspendere eller opsige et samarbejde med en annoncør/agent  ved begrundet mistanke om overtrædelse indtil sagen anses løst ved JP/Politikens Hus.