SENESTE NYT


Regnskabsmeddelelse | 1. februar 2017 

 

JP/Politikens Hus øger overskud

 

__

 

JP/Politikens Hus realiserer i 2016 et overskud før skat på 187 mio. kroner mod 151 mio. kroner i 2015. I resultatet indgår omkostninger til fratrådte medarbejdere på godt 80 mio. kroner i forbindelse med de strukturelle omkostningstilpasninger, der er gennemført i løbet af året på koncernens dagblade og ugeaviser. Derudover indgår avance fra salg af aktiviteter med 30 mio. kroner. 

 

Koncernens samlede omsætning faldt i 2016 med 4 pct. Faldet skyldes primært den markant negative udvikling på mar-kedet for printannoncer. Den digitale reklameomsætning voksede med knap 10 pct., men formåede ikke at kompensere fuldt ud for tilbagegangen i printannoncesalget. Avissalget indfriede forventningerne, og væksten i det digitale indholds-salg fortsatte, særligt på erhvervsområdet, hvor Watch Medier og Finans udviklede sig godt.

 

På baggrund af de strukturelle omkostningstilpasninger er der tale om et underliggende robust resultat i 2016 på niveau med 2015. Med de strukturelle tilpasninger er der sikret et solidt udgangspunkt for 2017 og skabt grundlag for yderligere investeringer i udvikling af digitale produkter med henblik på at udbygge koncernens digitale markedspositioner. Målt på tidsforbrug står koncernens dagblade for mere end 50 pct. af nyhedsforbruget blandt de tyve største, danske, kommercielle nyhedssites. 

Pressemeddelelse | 29. november 2016 
Sjællandske Medier bliver eneejer af Roskilde Avis 
Fra den 1. december 2016 bliver Sjællandske Medier A/S eneejer af Roskilde Mediecenter, når de overtager Politikens Lokalavisers ejerandel på 50 %. 
Politikens Lokalaviser og Sjællandske Medier har siden 1997 med succes drevet Roskilde Mediecenter sammen i et ligeligt fordelt ejerskab. Mediecentret udgiver de to lokale ugeaviser, Roskilde Avis midtuge og Roskilde Avis weekend, begge i et oplag på 50.000 i Roskilde-området. Roskilde Mediecenter driver tillige et reklamebureau og sitet roskildeavis.dk.
Hos Sjællandske Medier ser man frem til at drive Roskilde Avis som et 100 % ejet selskab.
”Sjællandske Medier har med glæde taget imod Politikens Lokalavisers tilbud om at erhverve det fulde ejerskab af Roskilde Mediecenter, fordi mediecentret står stærkt i Roskilde-området, og fordi centret er stort og velfungerende”, siger Sjællandske Mediers adm. direktør, Torben Dalby Larsen.
Hos Politikens Lokalaviser lægger adm. direktør Søren Riis vægt på, at den nye aftale understøtter udviklingsmulighederne for Roskilde Avis
”For os har det været afgørende at skabe de bedste udviklingsmuligheder for Roskilde Avis. Vi har haft et fortrinligt samarbejde med Sjællandske Medier om udgivelsen af Roskilde Avis, men vi kan se, at tiden er rigtig for en konsolidering med deraf udnyttelse af stordriftsfordele. Der er derfor meget fornuft i, at Sjællandske Medier nu bliver eneejer af Roskilde Mediecenter”, udtaler adm. direktør for Politikens Lokalaviser, Søren Riis.
Roskilde Mediecenter vil fortsat have hjemsted ved Stændertorvet i Roskilde. Henrik Brøns fortsætter som Roskilde Mediecenters direktør og Torben Kristensen som Roskilde Avis’ redaktør. DAGBLADET Roskilde, som udgives af Sjællandske Medier, får uændret hjemsted i DAGBLADETs bladhus i Hersegade i Roskilde. 
                      
___                
Yderligere oplysninger:
Søren Riis, administrerende direktør, Politikens Lokalaviser, +45 2033 1020
Torben Dalby Larsen, administrerende direktør, Sjællandske Medier +45 2047 1580 

 

 

Læs pressemeddelelsen her.