SENESTE NYT


 

Pressemeddelelse | 29. november 2016 
Sjællandske Medier bliver eneejer af Roskilde Avis 
Fra den 1. december 2016 bliver Sjællandske Medier A/S eneejer af Roskilde Mediecenter, når de overtager Politikens Lokalavisers ejerandel på 50 %. 
Politikens Lokalaviser og Sjællandske Medier har siden 1997 med succes drevet Roskilde Mediecenter sammen i et ligeligt fordelt ejerskab. Mediecentret udgiver de to lokale ugeaviser, Roskilde Avis midtuge og Roskilde Avis weekend, begge i et oplag på 50.000 i Roskilde-området. Roskilde Mediecenter driver tillige et reklamebureau og sitet roskildeavis.dk.
Hos Sjællandske Medier ser man frem til at drive Roskilde Avis som et 100 % ejet selskab.
”Sjællandske Medier har med glæde taget imod Politikens Lokalavisers tilbud om at erhverve det fulde ejerskab af Roskilde Mediecenter, fordi mediecentret står stærkt i Roskilde-området, og fordi centret er stort og velfungerende”, siger Sjællandske Mediers adm. direktør, Torben Dalby Larsen.
Hos Politikens Lokalaviser lægger adm. direktør Søren Riis vægt på, at den nye aftale understøtter udviklingsmulighederne for Roskilde Avis
”For os har det været afgørende at skabe de bedste udviklingsmuligheder for Roskilde Avis. Vi har haft et fortrinligt samarbejde med Sjællandske Medier om udgivelsen af Roskilde Avis, men vi kan se, at tiden er rigtig for en konsolidering med deraf udnyttelse af stordriftsfordele. Der er derfor meget fornuft i, at Sjællandske Medier nu bliver eneejer af Roskilde Mediecenter”, udtaler adm. direktør for Politikens Lokalaviser, Søren Riis.
Roskilde Mediecenter vil fortsat have hjemsted ved Stændertorvet i Roskilde. Henrik Brøns fortsætter som Roskilde Mediecenters direktør og Torben Kristensen som Roskilde Avis’ redaktør. DAGBLADET Roskilde, som udgives af Sjællandske Medier, får uændret hjemsted i DAGBLADETs bladhus i Hersegade i Roskilde. 
                      
___                
Yderligere oplysninger:
Søren Riis, administrerende direktør, Politikens Lokalaviser, +45 2033 1020
Torben Dalby Larsen, administrerende direktør, Sjællandske Medier +45 2047 1580 

Kommentar til kendelsen i fogedforbudssagen vedr. PET-bogen


I forlængelse af Østre Landsrets kendelse vedr. fogedforbudssagen om bogen ’Syv år for PET, Jacob Scharfs tid’ udtaler adm. direktør i JP/Politikens Hus, Stig Kirk Ørskov:


”Vi vil nu gennemgå kendelsen grundigt. Umiddelbart finder vi det betænkeligt, at Landsretten ikke fastholder Medieansvarslovens grundlæggende princip om, at den ansvarshavende redaktør har det fulde ansvar for indholdet. 


Vi finder det ligeledes betænkeligt, at byretten i nattens mulm og mørke, uden tilstedeværelse af en forsvarer kan nedlægge forbud mod at udgive journalistik af væsentlig samfundsmæssig interesse med henblik på at forhåndscensurere det.”